Soukromé zahrady

Zakládání zahrad má svá pravidla, fáze, které nelze vynechat. Na příkladech námi realizovaných zahrad vám ukážeme jak zahrada vzniká.

 

“Zahrádky je možno zakládati několikaterým způsobem, nejlepší je ten, že se na to vezme zahradník.”
Karel Čapek

Setkání a projekt

Kontaktujte nás když máte projekt své vysněné zahrady, ale i když podobu svého ráje ještě neznáte. Na první (bezplatné) schůzce vám podle vašich potřeb a možností doporučíme další postup.

Terénní úpravy

Zahrada je živý systém, jejímž základem je půda. Od půdy, její kvality, struktury se odvíjí vše - zda se bude rostlinám dařit, jak bude zahrada bude vypadat po založení i za 10 - 15 let.

Technické prvky, koupací jezírka . . .

. . . kamenné zídky, dřevěné terasy, cesty z různých materiálů, houpačky, ohniště . . .

Výsadby

Rostliny vybíráme s péčí u osvědčených školkařů. Vysadíme i vzrostlé stromy. Správná volba sortimentu je zásadní pro výsledný efekt i pro minimalizaci nákladů na budoucí údržbu zahrady.

 

Pro leší představu o založení vaší zahrady, jezírka doporučujeme projít PORTFOLIO SOUKROMÝCH ZAHRAD a PORTFOLIO VEŘEJNÝ PROSTOR 
Pro inspiraci se podívejte na námi realizované zahrady nebo koupací jezírka.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.