Červený Kostelec
Publikováno 17. 3. 2020

Obezřetně, ohleduplně a čistě!

Jarní práce nezastavíš, když nezaseješ a nezasadíš - nesklidíš.

Stejně jako velkopěstitelé, statky a zemědělské podniky nenechají ležet půdu ladem, my to máme stejně. Budeme u nás pěstovat, sázet a sít aby naše zahrady plodily. Naším dalším poslaním je poskytovat klientům vše potřebné aby svoje zahrady a políčka byli schopni obsloužit.

Takže i v tomto čase, který všichni zažíváme prvně, připravujeme prodej všeho potřebného na zahradu.

Vycházíme z usnesení vlády a rozhodně trváme na tom, že budeme pracovat pro vás, kteří přijdete a budete také velmi odpovědní.

Provozní doba bude od středy do neděle vždy od 13.00 do 17.00.

Naše podmínky:

1) Na zahradě si klienti vybírají zboží, sazenice, stromky, substráty tak, aby nedocházelo k porušování bezpečné vzdálenosti od dalších osob (zákazníků, personálu)

2) Vybrané zboží přinese zákazník k okénku u pokladny, kde mu bude vystaven účet.

3) Budeme rádi za platby platební kartou.

4) Jsme přesvědčeni, že zákazník s rouškou je méně nebezpečný nejen svému okolí ale i sám sobě.

Věříme, že to vše společně zvládneme. A aby to vše neznělo příliš upjatě, prosíme vás, držte se našeho přání, které máme napsané v areálu na tabuli:

I KDYŽ MÁTE ROUŠKU, USMÍVEJTE SE, POZNÁME TO NA VAŠICH OČÍCH!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.