Tráva roste aneb je třeba sekat i na podzim

Trávník bychom měli ještě sekat - trávy na podzim odnožují intenzivnějia dosáhneme hustšího porostu. Nekosíme přílišnízko.

 

více aktualit